เกี่ยวกับเรา

- บริษัท นาวา โลจิสติกส์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านขนส่งทางรถ ไทย ลาว เขมร เวียดนาม มาเลเซีย ทั้งแบบเต็มคันและไม่เต็มคันจากมือผู้ส่งสินค้าไปถึงมือผู้รับ
- บริษัท นาวา โลจิสติกส์ จำกัด ยังมีบริการส่งสินค้าไปทั่วโลก ทั้งทางเรือ ทางอากาศ
- จัดทำเอกสาร นำเข้า ส่งออก โดยผู้ชำนาญการ มากกว่า 10 ปี .

60 Branch Office
3000 Employees
5000 Delivery every year